Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.
 

Temat zadania inwestycyjnego:
Zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Centrum Miasta Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zamawiający:
Miasto Katowice
W imieniu którego działa Wydział Inwestycji
ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Grudzień 2012r. – oferta do przetargu ograniczonego

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Teren objęty koncepcją konkursową stanowi przestrzeń zlokalizowaną w samym centrum Miasta Katowice, na przecięciu głównych arterii komunikacji – kołowej, tramwajowej i pieszej, w pobliżu ważnych obiektów Miasta Katowice. Wytyczono główną oś widokową miasta z kierunku południe – północ, łączącą Kopułę Katedry Chrystusa Króla z Rondem Sztuki i mijającą SPODEK, która stała się główną osią kompozycyjną terenu opracowania objętego konkursem.
Główną strategią projektową stało się utworzenie nowej, autonomicznej przestrzeni publicznej jako elementu scalającego różnorodne formy zastanej zabudowy. Celem nadrzędnym w kontekście urbanistycznym stało się symboliczne połączenie istniejącej zabudowy „starych” Katowic z nową częścią miasta. Najpierw zostało wybrane miejsce – punkt, wynikające z analizy głównych osi urbanistycznych. W konsekwencji tych przemyśleń powstała dominanta w formie wysokiej, strzelista iglicy – element wskazujący najważniejsze miejsce. Jednoznaczny symbol identyfikujący przestrzeń, spajający nową i starą część miasta, który nie przesłania i nie dzieli.

Czysta forma iglicy, modernistyczna i uniwersalna oraz śmiała konstrukcja inżynierska ma być symbolem potencjału intelektualnego, triumfu śląskiego przemysłu i możliwości technicznych regionu. Iglica powinna być traktowana jak monument, który może upamiętnić rocznicę 150-lecia Katowic w 2015r. Potraktowano ją jako „bramę miejską” usytuowaną na przecięciu głównych osi widokowych i kompozycyjnych. Diamentowa Iglica akcentuje przestrzeń wielofunkcyjnego Placu Śląskiego od strony północnej, stanowiąc wyraźną, widoczną z daleka funkcję identyfikującą miejsce oraz zamkniecie/ otwarcie widokowe, redefiniujące pierwotnie rozproszoną przestrzeń zastanego obszaru.

Ideą funkcjonalną, wokół której zbudowany jest projekt, jest stworzenie w Centrum odpowiedniej przestrzeni przeznaczonej dla aktywności społecznej i rekreacyjnej dla mieszkańców Katowic i aglomeracji, która jako całość stanowi Plac Śląski. Zaprojektowana przestrzeń składa się z Placu Głównego oraz otaczających go mniejszych wnętrz urbanistycznych – Placu Historycznego, Placu Teatralnego, Placu Kwiatowego, Pasażu Wielofunkcyjnego, Skweru Rekreacyjnego, Skweru Harcerzy.

Projekt wykonano we współpracy z DIG SOWIŃSCY-ARCHITEKCI Sp. j., Gliwice, ul. Chudoby 6/1

Projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył
mgr inż. arch. Grzegorz Sowiński

Współpraca autorska:
mgr inż. arch. Ewa Adamczyk – Kasprzyk
mgr inż. arch. Renata Baczkowska
mgr inż. arch. Danuta Sowińska
mgr inż. arch. Rafał Dębowski
inż. arch. Ewa Dedyk
mgr inż. arch. Krzysztof Leśniewski
mgr inż. arch. Michał Kaczmarzyk