Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.
 

Temat zadania inwestycyjnego:
Kompleksowy remont urządzeń i infrastruktury cmentarnej na Cmentarzu Centralnym
przy ul. Kozielskiej w Gliwicach.

Zamawiający:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych 44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Realizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego sierpień 2007r. – grudzień 2012r

Termin realizacji inwestycji:
Rozpoczęcie inwestycji maj 2008 r. Inwestycja prowadzona etapowo.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Kompleksowy remont Cmentarza Centralnego, obejmujący: remont kaplicy cmentarnej,
ciągi piesze, małą architekturę, rekonstrukcję fontann, infrastrukturę techniczną.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 20ha.
Obiekt objęty ochroną konserwatorską na podstawie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice.

Generalny projektant:
mgr inż. arch. Ewa Przybył

Współpraca autorska:
mgr inż. Dariusz Zboiński
mgr inż. arch. Justyna Poloczek
mgr inż. arch. Anna Wołowska
Joanna Nocoń
 

pdf

Referencje